Pigen og drengen og isen

Omdrejningspunktet for dette arbejde har været at styrke fagligheden ved at udvikle nyt undervisnings- eller læringsmateriale, hvor IT i høj grad integreres i undervisningen. 
Ideen er at lave koblinger mellem en fysisk bog og IT.

Med udgangspunkt i Augmented Reality – udvidet virkelighed, er der udarbejdet en fortælling, hvor eleverne skal navigere mellem det skrevne og det talte sprog. Hertil bruges appen HP Reveal. Desuden skal man følge kanalen ”pigen og drengen og isen”. 

Projektet er et samarbejde mellem Viby Skole, 5b og Grethe Kock og VIA Center For Undervisningsmidlers pæd. konsulenter Sara Sejrskild og Peter Bak-Jensen.

Fortællingen er skrevet af forfatteren Louis Jensen og illustrationerne er af Søren Jessen.

bogforside.png

Hent bogen her

Some description Some description PV-Pigen-og-drengen-og-isen-1.jpg
Illustrationer Figurer Pædagogisk Vejledning

 

 

 

 

  

 

 

 

Alle illustrationer, figurer mm må kun bruges i sammenhæng med projektet.