Billedkunst

Virtuel virkelighed i byens rum
Fjelstervang skole arbejder på en ny og innovativ måde med fagligheden i billedkunst, hvor de bruger augmented reality gennem app´en HP Reveal 
Eleverne laver smukke malerier og kunstværker og digitale bearbejdede billeder, som de ved hjælp af app´en HP Reveal kan anbringe ude i byens rum.  De kobler et lag af information til et bestemt sted i byen, her er det deres egne billeder, og gennem HP Reveal kan andre se deres udsmykning. Man bruger egentlig det offentlige rum som sit lærred. Busstoppesteder, skorstene, gamle bygninger bygninger m.fl. bliver gennem denne app pludselig til et smukt kunstværk. Det er ikke-permanente værker, der alligevel er der hele tiden, som resultat af et bevidst og fagligt billedarbejde og dokumentation for en kunstnerisk proces.


Visuel kommunikation
I dette arbejde er der lagt vægt på, at undervisningen i visuel kommunikation skal lede frem mod, at eleverne skal lære at kommunikere betydninger, meninger og holdninger gennem et visuelt udtryk. De skal præsentere deres egen visuelle projekter både mundtlig og ved udstillinger i det offentlige rum og anvende forskellige billedformer i deres formidling. Eleverne skal bidrage med visuelle udtryk i eller uden for skolen og arbejde med at udvikle kompetencer i at kunne kommunikere visuelt.
Dette projekt anvender augmentet reality som redskab til netop at opfylde disse mål for faget billedkunst på en ny og spændende måde. Nyeste værktøjer på det multimediale område anvendes til at udvikle elevernes visuelle og kommunikative kompetencer.

Digitale billeder
Det digitale billedarbejde har haft plads i billedkunstfaget i efterhånden nogle år. Arbejde med HP Reveal, giver mulighed for, at kunne arbejde med digitale billeder på en anderledes og ny måde, på elevernes egne smart-phones og tablets. Smartphones og tablets, som hele tiden udvikler sig og som eleverne har lige i lommen eller tasken.  Her får eleverne en mulighed få at benytte smartphones og tablets i en undervisningssituation, med stor faglighed tilknyttet. 

Der kan arbejdes med forskellige billeder som enten er fotograferet, indscannet, downloaded, eller videoklip og animationsfilm. Billederne eller filmene kan bearbejdes på forskellig vis i computerens billedbehandlingsprogrammer. Det særlige ved dette arbejde er, at de bearbejdede billeder eller film kan få en delvis materiel substans, ikke ved udprintning, men i stedet ved hjælp af HP Reveal, der anvender augmented reality. Det spændende er, at kunne tage sine egne produkter med ud til udstilling i det offentlige rum – i den virtuelle virkelighed.

Udstilling i det offentlige rum
”Billeder er her ikke længere et produkt i sig selv, men et aktivt forhold mellem mennesker og komponenter i en social sammenhæng.”
(Citat Fælles Mål 2009 Billedkunst s. 49)

       

amalie.jpg

Hent hæftet med en beskrivelse af projektet samt ideer til din undervisning.